Postup inštalácie

Inštaláciu zvládne jedna osoba. Nie je potrebné špeciálne náradie. Upevnenie sa realizuje na existujúci plot, stenu a pod. a pripína sa UV rezistentnými spojkami. Postup inštalácie pre balenie v roliach rolka sa rozmotá a ponechá sa chvíľu v rozvinutom stave na dotvarovanie v prípade potreby sa umelý živý plot skráti na požadovanú výšku pomocou plastových úchytiek sa pripevní najskôr v hornej časti plotu k podkladovému pletivu pri zachovaní roviny na hornom okraji po kontrole roviny na hornom okraji sa doplnia úchytky po celej ploche umelého živého plotu, aby bol plot celoplošne zaistený u rolovaného umelého plotu doporučujeme 12 - 16 ks úchytiek na 1 m2 požadovaná dĺžka sa jednoducho odreže, alebo odstrihne kliešťami v ponuke sú rôzne výšky (1 - 1,8m) umelý živý plot je možné inštalovať na vonkajšiu i vnútornú stranu oplotenia (pletiva, mreže, a pod.) Postup inštalácie pre balenie v dielcoch dielce sa vyberú z obalu a nechajú sa chvíľu položené na dotvarovanie jednotlivé dielce pospájajte pomocou zámkov k sebe do požadovaného tvaru a na požadovanú veľkosť pomocou plastových úchytiek sa pripevnia najskôr v hornej časti plotu k podkladovému pletivu pri zachovaní roviny pri hornom okraji po kontrole roviny horného okraja sa doplnia úchytky po celej ploche umelého živého plotu, aby bol plot celoplošne zaistený pri tomto type plotu doporučujeme 16-20 ks úchytiek na 1 m2 prípadné presahy je možné jednoducho odstrihnúť kliešťami, alebo odrezať umelý živý plot je možné inštalovať na vonkajšiu i vnútornú stranu oplotenia (pletiva, mreže a pod.)